لوگو دانا پرداز
49258000 - 021

پایپ لاین فروش را مطابق با مراحل فروش خود در CRM دانا سفارسی سازی کنی

سفارشی سازی پایپ لاین فروش در نرم افزار CRM دانا ، سفر مشتری تا رسیدن به فروش موفق را نشان می دهد و هر مرحله از پایپ لاین، ایستگاه مهمی در این سفر است که باید توسط تیم فروش مورد بررسی قرار بگیرد و راهنمایی های لازم برای عبور از این مرحله را در اختیار مشتری قرار می دهند

پایپ لاین فروش چه کمکی به شما می کند؟
با یک نگاه از وضعیت فروش آگاه شوید.
میزان فروش آینده را پیش بینی کنید.
گلوگاه های فروش خود را بشناسید.

تعریف پایپ لاین فروش در نرم افزار CRM دانا

مراحل تعریف شده در فرآیند فروش را به صورت گراف مرحله ای مشاهده و در یک نگاه از وضعیت فرصت فروش مطلع شوید. مراحلی که فرصت فروش طی کرده را ببینید و از مراحل پیش رو مطلع شوید. پایپ لاین فروش مراحل فروش تعریف شده در نرم افزار CRM دانا را به صورت گراف دنباله دار نمایش می دهد.
تعریف پایپ لاین فروش در نرم افزار CRM دانا

سفارشی سازی پایپ لاین فروش در نرم افزار CRM دانا

پایپ لاین فروش نمایانگر روالی است که فرآیند فروش در سازمان شما طی می کند، با سفارشی سازی مراحل پایپ لاین در نرم افزار CRM دانا فرصت های فروش را مطابق با سیاست های سازمان خود تا رسیدن به فروشی موفق مدیریت کنید.

همگام با تغییرات

هر بار که فرصت فروش شما به مرحله جدیدی وارد می شود، پایپ لاین فروش به صورت خودکار به مرحله بعدی وارد می شود و نیازی به عملیات اضافی ندارید.
CRM دانا همگام با تغییرات | داناپرداز

امکانات دیگری که برای افزایش راندمان تیم در اختیار شما است

پیمایش به بالا