لوگو دانا پرداز
49258000 - 021

مدیریت مالی و حسابداری فروش

حسابداری و مدیریت فروش یکی از دغدغه های اصلی هر مدیر فروشی است. با استفاده از ابزارهای مدیریت حساب، میزان فروش دوره‌ای را مشاهده و با اهداف و پیش بینی های فروش خود مقایسه کنید. سود خالص و فروش نهایی را بررسی و هزینه ها را مدیریت نمایید.

اگه نمیدونید حسابداری فروش چیه به صفحه “حسابداری فروش چیست” ما مراجعه کنید.

مدیریت مالی و حسابداری فروش نرم افزار CRM | داناپرداز
حسابداری فروش چه کمکی به شما می کند؟
میزان فروش و سود خالص هر دوره را مشاهده نمایید.
پیش فاکتور و فاکتورهای فروش صادر کنید.
مالیات فروش را به صورت خودکار روی فاکتورها اعمال کنید.

محاسبه فروش های دوره ای

میزان فروش موفق، سود خالص و هزینه های هر دوره را به صورت گزارشات و نمودارهای آماری در اختیار داشته باشید و برای دوره های بعدی برنامه ریزی کنید

پیش فاکتور صادر کنید.

برای هر فرصت فروش پیش فاکتور صادر کرده و اطلاعاتی مانند محصولات، لیست قیمت، مالیات و تخفیف های فروش را در پیش فاکتور لحاظ کنید. پیش فاکتورها را می توانید را در قالب فایل pdf با مشتریان به اشتراک بگذارید.

محاسبه خودکار مالیات

محاسبه دستی مالیات نیازمند آگاهی کامل از قوانین مالیاتی و دقت و توجه بالایی است و زمان بسیاری را از شما می گیرد. با فعال سازی گزینه محاسبه مالیات، نرم افزار به صورت خودکار مالیات هر فروش را محاسبه کرده و در پیش فاکتور و فاکتور فروش درج می کند.

محاسبه خودکار مالیات CRM دانا | داناپرداز

فاکتور فروش صادر کنید.

برای هر فروش موفق، فاکتور صادر کنید و مالیات و تخفیف های احتمالی را در فاکتور درج کنید. فاکتورهای فروش می توانند گزارشی از فروش های موفق پیشین در اختیار شما قرار دهند.

گزارش‌های تحلیل فروش

با امکان گزارش ساز دانا، از فرصت های فروش گزارشات تحلیلی تهیه و عملکرد تیم را در پیش برد این فرصت ها و تبدیل آن ها به فروش موفق ارزیابی کنید.

گزارش‌های تحلیل فروش | داناپرداز

امکانات دیگری که برای افزایش راندمان تیم در اختیار شما است

پیمایش به بالا