لوگو دانا پرداز
49258000 - 021

با کمپین های بازاریابی هدفمند، فروش خود را چند برابر کنید.

کمپین های تبلیغاتی، بخش بزرگی از بودجه بازارایابی را به خود اختصاص داده اند و برای نتیجه بخش بودن نیاز به مدیریت یکپارچه و برنامه ریزی اصولی دارند. کمپین های تبلیغاتی و بازاریابی خود را در نرم افزار تعریف کرده و نحوه اجرای آن ها را مشخص نمایید. فعالیت های ممکن را به صورت فرآیند های خودکار تعریف و با استفاده از گزارشات تحلیلی، بازدهی کمپین ها را اندازه گیری کنید.

مدیریت کمپین چه کمکی به شما می کند؟
مشارکت کنندگان در کمپین را از بین بانک اطلاعات مشتریان انتخاب کنید.
هزینه‌های اجرای کمپین را مدیریت کنید.
بازدهی کمپین های گذشته را ارزیابی و پر بازده ترین روش های بازاریابی را پیدا کنید.

کمپین های فروش دوره ای تعریف کنید

مناسب های ملی و مذهبی، حراج های پایان فصل و رویدادهایی مانند نمایشگاه بهترین فرصت برای برگزاری کمپین های بازاریابی است و می تواند بازدهی بالایی برای شما داشته باشد. برای برگزاری این کمپین ها برنامه ریزی کرده و فعالیت های مورد نیاز را مشخص کنید.
کمپین های فروش دوره ای تعریف کنید | داناپرداز
هدفمند عمل کنید | داناپرداز

هدفمند عمل کنید.

اهداف خود از برگزاری کمپین را مشخص کرده و فعالیت ها و وظایف کارشناسان را در جهت رسیدن به اهداف کمپین تعریف کنید. درآمد مورد انتظار از کمیپن و میزان بودجه را مشخص کرده و با برنامه ریزی مناسب بیشترین بازدهی از کمیپن های خود داشته باشید.

ارزیابی موفقیت کمپین

در پایان زمان کمپین، میزان فروش، تعداد فرصت فروش های جدید و دست آورد های کمپین را با هدف تعریف شده مقایسه و میزان بازدهی و موفقیت کمپین را بسنجید. آمارهای کمپین اطلاعات دقیقی از وضعیت مشارکت کنندگان کمپین در اختیار شما قرار می دهد.
مدیریت وضعیت مشارکت | داناپرداز

مدیریت وضعیت مشارکت

سرنخ ها، فرصت های فروش، کانتکت ها و به طور کلی افرادی که در کمپین ها شرکت داده می شوند، نسبت به کمپین واکنش های متفاوتی نشان می دهند. این مورد را می توانید به عنوان وضعیت مشارکت در فرم کمپین مشخص نمایید. پیش از برگزاری کمپین وضعیت های مورد انتظار را تعریف نمایید و سپس با توجه به رویکرد مشارکت کنندگان، وضعیت آن ها را از بین وضعیت های تعریف شده انتخاب کنید.

امکانات دیگری که برای افزایش راندمان تیم در اختیار شما است

پیمایش به بالا