لوگو دانا پرداز
49258000 - 021

مدیریت تیم های کاری

بازاریابی و فروش یک فرآیند تیمی است و افراد بسیاری در اجرای آن مشارکت دارند. با تقسیم درست وظایف و مدیریت تیم ها، فروش به صورت قابل توجهی افزایش می یابد. نرم افزار CRM دانا ابزارهای بسیاری برای مدیریت تیم ها در اختیار شما قرار می دهد.
مدیریت تییم های کاری چه کمکی به شما می کند؟
کارشناسان سازمان را براساس گروه های کاری دسته بندی کنید.
وظایف کاری را بین تیم های مختلف تقسیم کنید.
وظایف کاری را بین تیم های مختلف تقسیم کنید.

تیم های کاری تعریف کنید

کارشناسان سازمان را در تیم های کاری گروه بندی کنید و برای هر گروه وظایف مشخصی تعریف نمایید. کارشناسان را می توانید در تیم های کاری جا به جا کرده و برای انجام پروژه های جدید تیم های کاری اختصاصی تعریف کنید.
تیم های کاری تعریف کنید
فایل های خود را با تیم های کاری به اشتراک بگذارید

فایل های خود را با تیم های کاری به اشتراک بگذارید

هر تیم کاری مستندات، فایل های ویدئویی و گزارشات کاری مختص به خود را دارد. در نرم افزار CRM دانا می توانید فایل های مختلف را در محیط نرم افزار با تیم های کاری به اشتراک بگذارید و نیازی به نرم افزارهای واسط ندارید.

گزارشات تیمی

از عملکرد تیم های خود گزارشات مختلف تهیه و میزان پیشرفت پروژه های تخصیص داده شده به هر تیم و موفقیت آن ها در راستای رسیدن به اهداف تعریف شده تیمی را بسنجید. گلوگاه های سازمان را شناسایی و تیم های کاری موثر را بیابید.
گزارشات تیمی

امکانات دیگری که برای افزایش راندمان تیم در اختیار شما است

پیمایش به بالا