لوگو دانا پرداز
49258000 - 021

فرآیند گردش کار، موتور پیشران نرم افزار CRM دانا

فرآیند گردش کار با اجرای خودکار عملیات های مورد نظر شما، سرعت کارها را افزایش داده و فرصت بیشتری برای انجام کارهای ضروری را در اختیار شما قرار می دهد. کارهای دشوار و زمان بر را به صورت گردش کار در نرم افزار CRM دانا تعریف کنید و از اجرای دقیق کارها لذت ببرید.
فرآیند گردش کار چه کمکی به شما می کند؟
روال های فروش و بازاریابی به صورت خودکار اجرا می شوند
دقت و سرعت انجام کارها افزایش می یابد.
شروط و عملیات پیچیده و چند سطحی توسط سیستم اجرا می شوند.
فرآیند تاییدیه خودکار

فرآیند گردش کار چیست؟

فرآیند گردش کار برای تیم فروش حکم چرخ برای چمدان را دارد و به همان نسبت کارهای فروش را ساده می کند. هر فرآیند گردش کار در نرم افزار CRM دانا شروط تعریف شده را بررسی می کند و در صورت برقراری شرط ها، مجموعه عملیات مشخصی را به صورت خودکار اجرا می کند. تیم فروش می توانند روال های فروش را در قالب گردش کار تعریف کنند تا عملیات مربوطه برای هر سرنخ و فرصت فروش به صورت خودکار اجرا شود

اتوماسیون کارها با فرآیند گردش کار در نرم افزار CRM دانا

فعالیت های روتین مانند ارسال ایمیل یادآوری جلسات را به گردش کار بسپارید تا هیچ کاری از قلم نیافتد. با استفاده از گردش کار در نرم افزار CRM دانا نیازی به انجام کارهای تکراری و زمان بر نیست و با یک بار تعریف گردش کار، تمام این عملیات ها به صورت خودکار انجام خواهند شد آن هم با دقتی که تنها از یک سیستم هوشمند انتظار می رود.

ایمیل روش حرفه‌ای برای ارتباط با مشتریان است. با تعریف گردش کار، اخبار و اطلاعیه ها و جشنواره های فروش، به صورت خودکار برای همه یا تعداد بالایی از مشتریان ارسال کنید و با آن ها در ارتباط باشید. همچنین می توانید برای مدیریت کارهای درون سازمان فرآیند گردش کار تعریف کتید تا در صورت بروز رویدادی مانند تعریف فعالیت جدید و یا برگزاری جلسه کاری به اعضای تیم و کارشناسان مربوطه ایمیل ارسال شود.

مقدار فیلد هایی مانند وضعیت سرنخ و فرصت فروش یا بعضی فیلد های ماژول های سفارشی به صورت مرتب تغییر می کنند. با تعریف گردش کار می توانید اجرای این تغییرات را به نرم افزار واگذار کنید تا تغییرات به صورت خودکار انجام شوند.

برای مدیریت بهتر کارها، باید کارشناس مسئول هر کار مشخص شود. در دوران پیک کاری که حجم کارها بالا است تخصیص کارها به صورت دستی بسیار زمان بر بوده و احتمال خطا وجود دارد. با تعریف گردش کار، کارها به صورت خودکار به کارشناسان مربوطه تخصیص داده می شود.

در بسیاری از فرآیند های فروش نیاز است رکورد های جدیدی در نرم افزار ایجاد شود. ایجاد دستی رکورد ها را زمان بسیاری را از شما می گیرد و احتمال خطا بالا می رود. با تعریف گردش کار، در صورت برقراری شروط تعریف شده، رکورد مورد نظر به صورت خودکار ایجاد شده و دیگر نیازی به تعریف دستی رکورد ندارید

افزایش فروش با روند های خودکار

در فرآیند بازاریابی و فروش زمان نقش مهمی دارد. با تعریف گردش کار در نرم افزار CRM دانا برای فعالیت های بازاریابی در مناسب ترین زمان، اقدامات لازم را انجام دهید و فرصت طلایی فروش را از دست ندهید

 
فرآیند تاییدیه خودکار
پیمایش به بالا