لوگو دانا پرداز
49258000 - 021
تیکتینگ و هلپ دسک CRM دانا | داناپرداز

تیکتینگ و هلپ دسک

با سیستم تیکتینگ دانا، پشتیبانی خود را متحول کنید. مشتریان در هر لحظه می توانند سوالات و مشکلات خود را از طریق تیکت با شما در میان بگذارند و روند رسیدگی به تیکت را دنبال کنند. تیم پشتیبانی به ترتیب اولویت تیکت ها را بررسی و پاسخ های کارشناسی شده ای را برای هر تیکت در نظر می گیرند.

تیکتینگ و هلپ دسک چه کمکی به شما می کند؟
از طریق تیکت با مشتریان در ارتباط باشید.
برای پاسخ به سوالات و مشکلات با دیگر کارشناسان همکاری کنید.
سوالات پر تکرار و مشکلات رایج مشتریان را بشناسید.
تخصیص تیکت در نرم افزار تیکتینگ و هلپ دسک

تخصیص تیکت

تیکت های مشتریان را براساس فاکتور هایی مانند دپارتمان، محصول، موقعیت جغرافیایی و یا حجم کاری بین کارشناسان تقسیم کنید تا تیکت ها به سرعت توسط مناسب ترین کارشناس پاسخ داده شوند

تعریف وظیفه روی تیکت

برای حل مشکلاتی که مشتریان در تیکت مطرح می کنند، وظایف یا حتی فعالیت های مشخصی تعریف و کارشناسی را مسئول انجام آن قرار دهید.

تعریف وظیفه روی تیکت
بسته شدن خودکار تیکت در CRM دانا | داناپرداز

بسته شدن خودکار تیکت

با قابلیت بسته شدن خودکار تیکت، فرصت بازگشایی مجدد برای تیکت های انجام شده را در اختیار مشتری قرار دهید. در پایان مهلت مقرر تیکت ها به صورت خودکار بسته خواهد شد.

گزارشگیری از تیکت‌ها

با تهیه گزارش، تعداد تیکت های ثبت شده در هر دوره، نوع تیکت ها، تعداد تیکت های هر کارشناس، امتیاز مشتریان به کیفیت پاسخگویی و هر اطلاعات دیگری که درباره سیستم پشتیبانی تیکتینگ نیاز دارید را به صورت آماری در اختیار داشته باشید.

گزارشگیری از تیکت‌ها
پیمایش به بالا