لوگو دانا پرداز
49258000 - 021

تقویم کاری واحد فناوری اطلاعات

IT Calendar

با تقویم دانا پرو، بهره وری واحد IT را افزایش دهید

تقویم کاری در دانا پرو ابزاری ضروری برای مدیران و کارشناسان واحد فناوری اطلاعات است. به کمک این ابزار قدرت برنامه ریزی شما به طور چشم گیری افزایش خواهد یافت و از بروز تداخل در کارها جلوگیری می شود. ابزار تقویم بسیار سبک و سریع است و هر فرد می تواند بر اساس نیاز خود به تعداد دلخواه تقویم ایجاد کند.

اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

یکپارچگی تقویم با زیر سیستم های دیگر

تقویم دانا پرو با همه زیر سیستم های نرم افزار یکپارچه است و شما می توانید همه موجودیت ها را بر اساس تاریخ بر روی تقویم مشاهده کنید، برای مثال:

اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

تقویم تیکت ها:

این تقویم با زیر سیستم مدیریت رخداد ها (Incident Management) در ارتباط است،در این تقویم می توانید رخداد ها و درخواست ها را بر اساس فیلد های مورد نظر خود که از نوع تاریخ هستند مشاهده کنید، برای مثال تاریخ ثبت و یا تاریخ بستن.

تقویم قرار داد ها:

در این تقویم قرارداد های ثبت شده در سیستم بر اساس تاریخ انقضاء آن نمایش داده می شود.

تقویم تغییرات:

این تقویم با زیر سیستم مدیریت تغییرات (Change Management) در ارتباط است و درخواست های تغییر را به صورت تقویم نمایش می دهد و به کمک آن از بروز تداخل در برنامه ریزی تغییرات جلوگیری می شود.

تقویم رویداد ها:

این تقویم به زیر سیستم مدیریت فعالیت ها در ارتباط است، در این تقویم شما می توانید جلسات و وظایف و تماس های خود را مشاهده کنید.

ایجاد و به اشتراک گذاری تقویم های جدید

هر فرد در دانا می تواند چندین تقویم مختلف بر اساس نیاز خود ایجاد کند، برای مثال ممکن است تقویمی برای جلسات ایجاد کنید و با همکاران خود به اشتراک بگذارید و تقویم دیگری برای برنامه ریزی انجام وظایف خود به صورت غیر اشتراکی ایجاد کنید. شما همچنین می توانید سطح دسترسی سایر افراد را به تقویم های به اشتراک گذاشته شده مشخص کنید.

امکانات پیشرفته تقویم دانا پرو

داشبورد دانا پرو، ابزاری ضروری برای تجزیه و تحلیل اطلاعات است. به کمک این ابزار، اطلاعات مورد نیاز مدیران فناوری اطلاعات برای اتخاذ تصمیمات هوشمندانه همیشه در دسترس است.

پیمایش به بالا