لوگو دانا پرداز
49258000 - 021

بررسی مسایل مربوط به مانیتورینگ دیتاسنتر

بررسی مسایل مربوط به مانیتورینگ دیتاسنتر | داناپرداز

سیستم پایش یا همان مانیتورینگ دیتاسنتر کارآمد، متغیر‌های محیطی را رصد کرده و قبل از بروز وضعیت بحرانی در مورد مشکلات بالقوه به مدیران شبکه هشدار دهد. در این مقاله نکاتی جهت مانیتورینگ شرایط محیطی مرکز داده آورده شده است.

مانیتورینگ دیتاسنتر روی کامپیوتر‌ها، عملکرد سیستم مانیتورینگ، رصد حجم‌های کاری مجازی و واکنش به هشدارها و اخطارهای اجتناب ناپذیر که به مشکل سرورها، شبکه یا ذخیره سازی در معماری کامپیوتر پی می برند تمرکز می کند. اما مراکز دیتاسنتر های مدرن نیازمند استراتژی مانیتورینگ کل نگرانه هستند که شامل عوامل محیطی از قبیل دما و رطوبت است – متغیرهایی نه تنها در اتاق سرورها بلکه در تک تک سطوح رک ها و سرورها. بیایید چند نکته‌ی مهم در مورد مانیتورینگ شرایط محیطی را مورد بررسی قرار دهیم و چگونگی رسیدگی به مشکلات مربوط به مانیتورینگ شرایط محیطی را نشان دهیم.

بسیاری از دیتاسنترها، ابزارهای پیچیده‌ی مدیریتی را به کار می‌گیرند اما بسیاری از آن ها هنوز دید و بینش جز به جزیی راجع به شرایط محیطی ندارند و یا بدتر از آن، صاحبان مرکز داده از داده‌های محیطی که آن ابزارها تامین کرده اند به سادگی و سهولت استفاده نمی‌کنند. بخشی از مشکل عدم تجانس یا به عبارتی ناهماهنگی است. استفاده از یک ابزار واحد برای مانیتورینگ ولتاژها، سرعت گردش فن‌ها، دماها، سطوح رطوبت و سایر عوامل محیطی در هر سیستم محتمل، به سادگی امکان پذیر نیست. در سایر موارد، احتمالا قابلیت دسترسی و تعیین محل تعبیه ی سنسورهای محیطی ضروری و یا به عبارتی آرایش سایر سنسورهای محیطی مورد نیاز برای یک مانیتورینگ صحیح و بی نقص، نامناسب است. با این وجود، بخش دیگری از مشکل، عدم وجود برنامه ریزی و همچنین عدم وجود هماهنگی ست. مدیران IT آنچنان که باید در مورد مراکز داده نگران نیستند. هرگاه می‌خواهید در مرکز داده به مانیتورینگ عوامل محیطی بپردازید، زمانی را به بررسی نکات زیر در مورد مانیتورینگ اختصاص دهید.

 

در مانیتورینگ دیتاسنتر به چه نکاتی باید توجه کنیم؟

 

تشخیص و پایش دما در مرکز داده

از عمده ترین نتایج رشد دیتا سنتر ها / اتاق سرور ها مشکل تراکم دماست. به این علت که ممکن است تراکم های رک و گرمای رک مربوط با هم تفاوت بسیار داشته باشند، مدیریت و پایش دمای تجهیزات دیتاسنتر با سطح امکانات خاص امری مشکل تر و پیچیده تر شده است در نتیجه، در یک ناحیه نقاط داغ HOT SPOTS و در منطقه‌ ای دیگر نقاط خنک را خواهیم داشت.

در درون مرکز داده، نصب سنسورهای دما به همراه اتصال به شبکه به مدیران IT کمک می کند جهت حصول اطمینان از عملکرد ایمن و صحیح کل تجهیزات شبکه، نقاط داغ و نقاط خنک را ردیابی کنند. اگر این امر صورت نگیرد، هشدار زود هنگام سیستم این امکان را برای مدیران شبکه فراهم می آورد برای رفع مشکلات، سیستم های خنک کننده را تقویت کنند، حجم کار را تغییر دهند و به انجام سایر اقدامات بازدارنده بپردازند.

تشخیص و پایش دما در مرکز داده | داناپرداز

بکارگیری محدوده‌ی دمایی که انجمن مهندسین مکانیک آمریکا (طبق استانداردهای سرمایش و گرمایش دما در ساختمان) قبلا پیشنهاد داده 18 تا 27 درجه سلسیوس و یا استاندارد ASHRAE جدیدتری که کمیته‌ی فنی انجمن مهندسین مکانیک خطوط اصلی آن را مشخص کرده، معیار خوبی جهت پیروی محسوب می شوند.

بهترین وپرکاربرد ترین شیوه‌ی پیشنهادی، نصب حد اقل یک سنسور در هر رک می باشد. اگر در محیطی، پیکربندی تجهیزات شبکه در قالب راهروی سرد/گرم باشد، تعبیه‌ی سنسور در هر کدام از رک های گرم یا ردیف های گرم جایز است. از آنجایی که گرما به سمت بالا می رود، پیشنهاد می شود سنسورها نزدیک به بالای رک تعبیه شوند جایی که دما عموما بالاترین میزان را دارد و پیشنهاد دیگر برای محل تعبیه‌ی سنسورها، نزدیک انتهای ردیف هاست- جایی که سنسورها بتوانند با ورود هوای گرم از راهروی گرم به راهروی سرد، هرگونه سرریزی و نشت را شناسایی کنند.

 

ایجاد و تاسیس سیستم خنک کننده

با وجود مراکز داده شرکت های بزرگ، حفظ سطوح خنک کننده و شرایط هوا در اتاق سرور حیاتی است. استفاده از سیستم های کنترل هوشمند که گاهی در آن کننده و شرایط هوا در اتاق سرور حیاتی ست. استفاده از سیستم های مانیتورینگ هوشمند شرایط محیطی اتاق سرور که گاهی در آن ها سیستم های خنک کننده و سیستم های مانیتورینگ باهم ادغام می شوند، تا حد امکان به راه اندازی دیتا سنتر ها یا همان مراکز داده کمک می کند.

هدف از بکارگیری سیستم های کنترل هوشمند این است که این امکان فراهم آید چندین سیستم بزرگ به جای رقابت با یکدیگر متقابلا مکمل همدیگر باشند. بیایید کنترل رطوبت در یک دیتاسنتر را به عنوان یک مثال در نظر بگیریم. فرض کنیم یونیتی به دلیلی از طریق یکی از سنسورهایش از بالا بودن رطوبت محیط باخبر می شود. امکان دارد بدون وجود یک سیستم هوشمند، فرایند اصلاح آن یونیت آغاز گردد. اما با وجود سیستم خنک کننده‌ی هوشمند درمحیط، ابزارهای مانیتورینگ مرکز داده وضعیت رطوبتی تمام یونیت‌های دیگر موجود در سایر تجهیزات و امکانات شبکه را ردیابی و بررسی می کند.

اگر مشخص شود سایر یونیت‌ها در حیطه ی خود کار می کنند، حتی برای مانیتورینگ اوضاع، موقعیت و وضعیت سطوح بیرونی نیز زمانی صرف خواهد شد. در غیر این صورت، هشداری برای مدیر شبکه فرستاده می شود و یا یک فرایند اصلاح از پیش طراحی شده آغاز به کار می کند.

 

مانیتورینگ و تشخیص رطوبت در دیتاسنتر

یک نشت چیلر در درون دیتا سنتر اگر برای دیتا سنتر، تجهیزات و سخت افزارهای ضروری و حیاتی آن میلیون ها دلار خسارت به بار نیاورد، می‌تواند هزاران دلار هزینه با خود به همراه داشته باشد.

این نوع از ضرر و زیان به بازده و کارآمدی سازمان/شرکت ضربه ی جدی وارد خواهد کرد. به منظور تشخیص نشت آب، راه اندازی آژیرهای خطر و کمک به جلوگیری از خسارات ناشی از نشت آب درمرکز داده از سنسورهای نشتی آب تعبیه شده در آن به طور استراتژیک بهره بگیرید. نصب سنسورهای نشتی آب در هر مکانی از دیتا سنتر که مایعات وجود دارند توصیه می شود.

بر اساس محیط دیتا سنتر، سنسورهای نشتی آب می توانند به عنوان سیستمی خودکفا عمل کنند یا برای تسهیل امر مدیریت به سیستم مانیتورینگ مرکزی متصل شوند. در محیط هایی که محیط های خنک کننده بسیار زیادند، سنسورهای نشتی آب و مایع هم می توانند نواحی ای را که ارزش بررسی دارند و دارای رطوبت بالا هستند، رصد کنند. داشتن سنسورهای رطوبتی به عنوان آرایه ی سنسور رک های خارجی و داخلی، سطوح معین کنترل رطوبت را حفظ خواهد کرد. قطره چکان ها و مکان های تعیین شده برای تخلیه ی مایع، ریسک نشت های اساسی را تسریع می بخشد. تشخیص رطوبت همچنین می تواند به شناسایی شرایط رطوبت کم /حالت های خشک بیش از حد کمک کند و ممکن است اثرات مشکلات حاصل از تخلیه ی الکترواستاتیک را تسریع ببخشد. زمانی که تکنولوژی های سیستم های خنک کننده ی سمت هوا برای مرکز داده پذیرفته شده اند، خشکی هوا امری معمول و طبیعی است.

 

سنسورهای محیطی را با سایر سنسورها ادغام کنید.

سنسورهای دما و رطوبت /نشتی آب تنها آغاز مانیتورینگ دیتاسنتر در بین تجهیزات محیط مرکز داده ی هوشمند هستند. تعبیه ی سیستم های کشف و اعلام حریق در چند مکان به منظور کشف/ردیابی بروز آتش سوزی‌های قریب الوقوع امری ضروری است. در حالی که آژیرها /اخطارها معمولا به سیستم‌های اطفای حریق ساختمان متصل می‌شوند، می‌توانند با هدف ایجاد فرصت برای اقدام زود هنگام، قبل از به کار افتادن سیستم اطفای حریق، با سیستم‌های مرکز داده ادغام شوند.

منبع تغذیه ی برق مرکز داده را در سیستم توزیع برق ( PDS ) مانیتور کنید و آن داده ها را با هم ادغام کنید. مانیتور کردن منبع تغذیه می تواند از ارزیابی مداوم توان موثر مرکز داده(PUE) حمایت و پشتیبانی کند و خطاهای موجود در شبکه های توزیع را ردیابی کرده و به منظور مداخله به هنگام کارکنان IT، خطا را گزارش می‌دهد. همچنین برخی داده‌ها می‌توانند داده‌های مرتبط به سیستم منبع تغذیه‌ی برق اضطراری هوشمند را مانیتور کنند و با هم ادغام کنند. باتری UPS را رصد کرده و موقعیت‌ها را هشدار دهد.

سنسورهای امنیت اتاق سرور و RACK ACCESS در مورد دسترسی بدون مجوز به سیستم به مدیران IT هشدار می‌دهد و همچنین در صورت لزوم Assistance را با خبر می‌سازد؛ همچنین سنسورهای ساده‌ی فیزیکی حداقل با ورود و خروج به سیستم حضور همزمان کارکنان را محدود می‌کند.

 

ادغام سنسورهای محیطی با سایر سنسورها | داناپرداز

مدیریت اخطارها و تذکرات

آپ تایم و بازده دیتاسنتر از دلایل عمده‌ی بکارگیری سیستم های کنترل مانیتورینگ عوامل محیطی بوده اند و قابلیت نمایش اخطارهای فوری در مورد یک خطا یا مانیتور کردن موثر یک موقعیت برای جلوگیری از بروز خطا از وظایف حیاتی مرکز داده است. یک سیستم متمرکز و دارای مدیریت مناسب وخوب برای مدیران شبکه این امکان را فراهم می آورد تا به شرایط اضطراری سریع واکنش نشان دهند و به آن ها کمک می کند آپ تایم بالاتر را حفظ کنند . همچنین ایجاد یک سیستم اخطاردهنده/هشداردهنده ی مرکزی برای آپ تایم وصحت دیتاسنتر بسیار مهم است. یک سیستم هشدار دهنده ی خوب به منظور حصول اطمینان از مورد توجه بیشتر واقع شدن بحرانی ترین حوادث، می‌تواند مسایل و مشکلات را طبق حساسیتشان الویت بندی کند. در هنگام تنظیم و نصب یک سیستم هشداردهنده، ارزیابی و انتخاب و تعیین آژیر در تجارت، کار و عملیات مربوط به شبکه اموری مهم هستند.

 

مانیتورینگ دیتاسنتر از راه دور

وقتی نوبت به مانیتورینگ دیتاسنتر می‌رسد، محیط های بزرگ اغلب باید از منابع بیرون سازمان استفاده کنند. قابلیت‌های مانیتور کردن از راه دور به سازمان‌ها کمک می کند محیط‌های ثانویه یا محیط‌های پشتیبان آن‌ها را از نزدیک زیر نظر بگیرند. سیستم مانیتورینگ و مدیریت ارایه دهنده‌ی سرویس /خدمات از بیرون سازمان انجام می‌گیرد. قابلیت بررسی صحت تجهیزات شبکه از راه دور به مدیران شبکه کمک می‌کند در شرایط اضطراری سریعتر واکنش نشان دهند و عوامل و متغیر های محیطی و محیط‌ها را به حالت طبیعی بازگرداند. مدیران شبکه می توانند با داشتن سیستم دید خارجی به چندین سایت، پیگیر هشدارها، اخطارها، آژیرها و آمارهای عمومی متغیرهای محیطی مرکز داده همگی در یک مکان مرکزی باشند.

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا