لوگو دانا پرداز
49258000 - 021

مانیتورینگ لینک ها ی ارتباطی Ping

مانیتورینگ لینک ها

استفاده از دستور Ping به منظور مانیتورینگ لینک ها یکی از پرکاربردترین روش های نظارتی در نرم افزار های مانیتورینگ شبکه و دیتا سنتر است. در سیستم مانیتورینگ بینا نیز شما می توانید از مانیتور پینگ جهت نظارت بر دسترس پذیری اجزاء مختلف و نیز بررسی کیفیت لینک های ارتباطی استفاده کنید.

Packet Lost و مانیتورینگ لینک ها

شما می توانید مقدار Packet lost قابل قبول را برای هر مانیتور تعریف نمایید. بنابراین اگر این مقدار از حد تعیین شده بیشتر شد بینا شما را از موضوع با خبر می سازد.

Ping Time و مانیتورینک لینک ها | داناپرداز

Ping Time و مانیتورینک لینک ها

در برخی موارد ممکن است قصد داشته باشید سرعت خط را نیز تحت نظارت قرار دهید، در این مواقع می توانید حداکثر Ping Time قابل قبول را نیز تعریف کنید. بنابراین اگر متوسط Ping Time از مقدار تعریف شده فراتر رود این موضوع در بینا ردیابی می شود. جهت مانیتورینگ تجهیزات ارتباطی شبکه مانند سوئیچ ها و روتر ها، مانیتور بخصوصی به نام مانتیور دستگاه در بینا وجود دارد. لذا پیشنهاد می شود بجای مانیتور Ping از مانیتور دستگاه استفاده نمایید. این مانیتور علاوه بر Ping سیستم مقصد و مانیتورینگ لینک ها، اطلاعات کامل دیگری را به روش SNMP به دست آورده و در اختیار شما قرار می دهد. برای آشنایی بیشتر با این مانیتور به صفحه مانیتورینگ تجهیزات شبکه مراجعه فرمایید.

اسکرول به بالا