لوگو دانا پرداز
49258000 - 021

امکانات نرم افزار اکتیو دایرکتوری برنا

مدیریت اکتیو دایرکتوری | داناپرداز
ایجاد الگو به منظور تسریع و تسهیل ساخت کاربران و کامپیوترها
ایمپورت / اکسپورت | داناپرداز
ایمپورت و اکسپورت اطلاعات کاربران در قالب فایل متنی
مدیریت رمز عبور کاربران | داناپرداز
آسان سازی تغییر رمز عبور کاربران به صورت گروهی
تفویض اختیارات | داناپرداز
ارائه دسترسی لازم به واحد منابع انسانی برای ایجاد و تغییر کاربران
اتوماسیون مدیریت AD

اتوماسیون فرآیند های ایجاد و تغییر کاربران با استفاده از تاییدیه ها

داشبورد اکتیو دایرکتوری | داناپرداز

مشاهده آمار کاربران، کامپیوتر ها و گروه های دامین در یک نگاه

بازنشانی رمز عبور | داناپرداز
تغییر رمزعبور کاربران بدون نیاز به دخالت مدیر شبکه
عملیات خودکار | داناپرداز
امکان تعریف عملیات خودکار به صورت دوره‌ای
پورتال کاربران | داناپرداز
امکان ویرایش و مشاهده اطلاعات کاربران توسط خودشان
گزارش های AD | داناپرداز
تغییر رمزعبور کاربران بدون نیاز به دخالت مدیر شبکه
مدیریت گروهی کاربران | داناپرداز
امکان تعریف عملیات خودکار به صورت دوره‌ای
امنیت سطح بالا
امکان ویرایش و مشاهده اطلاعات کاربران توسط خودشان
پیمایش به بالا