لوگو دانا پرداز
49258000 - 021
اتوماسیون مدیریت Active Directory

اتوماسیون اکتیو دایرکتوری برنا

فرآیند (User Account Provisioning) به معنی ایجاد حساب کاربری جدید و اعطاء مجوز های لازم جهت دسترسی کاربر به منابع شبکه، از نقطه نظر امنیتی دارای اهمیت بسیار بالایی است. با توجه به اینکه تقریبا در همه سازمان ها وظیفه تصدیق هویت (Authentication) کاربران و کنترل سطح دسترسی (Authorization) توسط Active Directory صورت می پذیرد، پس حصول اطمینان از اجرای صحیح فرآیند Account Provisioning یکی از الزامات مدیران فناوری اطلاعات است. در سازمان های بزرگ که تعداد کاربران زیادی دارند، این فرآیند زمان بر بوده و انجام آن نیز مستلزم دقت بالایی است، زیرا هر گونه اشتباه در این کار موجب دسترسی غیر مجاز افراد به اطلاعات و منابع مهم سازمان می گردد.

واحد منابع انسانی و IT

تعامل آسان واحد IT و واحد منابع انسانی با اتوماسیون مدیریت Active Directory

علاوه بر این بسیاری از تغییراتی که لازم است در دامین صورت پذیرد مانند تغییر مشخصات کاربران و یا جابجایی کاربران بین واحد های سازمانی معمولا توسط واحد های دیگری مانند واحد منابع انسانی به اطلاع واحد IT رسانده می شود و همین مسئله زمان زیادی از وقت کارشناسان واحد IT را مشغول می سازد. با استفاده از مکانیسم درخواست تغییرات در نرم افزار برنا، شما می توانید بخش قابل توجهی از امور مدیریت AD را به واحد منابع انسانی بسپارید و تنها با چند کلیک درخواست های ثبت شده را در دامین اعمال نمایید.

درخواست تغییرات Active Directory

زیر سیستم درخواست تغییرات Active Directory در نرم افزار برنا، این امکان را فراهم می سازد تا امور روزمره و پر تکرار مدیریت کاربران و کامپیوتر های دامین را در قالب یک فرآیند گردش کار انجام دهید. این زیر سیستم دارای سه نقش اصلی است که عبارتند از:
امکان تایید تغییرات قبل از اعمال در Active Directory | داناپرداز

درخواست کننده

فرد یا افرادی که درخواست انجام کاری در Active Directory را ثبت می کنند، برای مثال درخواست ایجاد کاربر جدید و یا جابجایی کاربر در واحد های سازمانی. شما می توانید این نقش را به یکی از کارشناسان واحد منابع انسانی سازمان ارائه دهید.

تایید کننده

فرد یا افرادی که می توانند درخواست های ثبت شده را تایید و یا رد کنند، این افرادی می توانند در واحد IT و یا واحد منابع انسانی باشند.

اجرا کننده

فرد یا افرادی که اجازه انجام درخواست های تایید شده در Active Directory را دارند، معمولا این نقش به یکی از کارشناسان واحد فناوری اطلاعات سپرده می شود.

الگوهای ایجاد کاربر

با استفاده از الگوهای ایجاد کاربر، می توانید پارامتر های مهمی که برای ساخت کاربر جدید مورد نیاز است را تعیین و از پیش مقدار دهی کنید تا در زمان ایجاد کاربر نیاز به مقدار دهی توسط کارشناس نباشد. به این روش سرعت و دقت ایجاد کاربر جدید بسیار بالا می رود.

الگوهای ایجاد کاربر

سوابق همه تغییراتی که توسط برنا در Active Directory ایجاد می شود، نگه داری شده و به آسانی قابل مشاهده و ردیابی می باشد.
پیمایش به بالا