لوگو دانا پرداز
49258000 - 021
معرفی الگوهای مانیتورینگ دستگاه

معرفی الگوهای مانیتورینگ دستگاه

از الگوهای مانیتورینگ برای شناسایی تجهیزات شبکه و سرورها و همچنین مانیتورینگ شاخص های آن استفاده می‌گردد. سیستم بینا دارای الگوهای بسیاری برای تحت پوشش قرار دادن محصولات سازندگان شناخته شده تجهیزات شبکه و سرورها می‌باشد. همچنین شما می‌توانید الگوهای جدید در سیستم تعریف نمایید و این اطمینان را خواهید داشت که بینا از همه انواع تجهیزات شبکه و سرورهای شما پشتیبانی خواهد نمود.

یک الگو شامل اجزاء زیر است:

پشتیبانی از تجهیزات سازندگان مختلف

بینا دارای مجموعه قابل توجهی از الگوهای مانیتورینگ پیش فرض است که از تجهیزات سازندگان شناخته شده صنعت IT پشتیبانی می‌کند، برای مثال Microsoft, Cisco, HP, Fortigate, 3Com, D-Link, Linux. علاوه بر اینها شما می‌توانید در صورت نیاز برای سایر تجهیزات خود الگو
تعریف کنید.

امکان ایجاد داشبورد پیش فرض برای الگوها

در بینا شما می‌توانید برای هر یک از انواع تجهیزات شبکه داشبورد اختصاصی ایجاد نمایید تا گراف‌ها و گزارش‌های مهم مربوط به آن دستگاه را با یک کلیک مشاهده کنید که این صفحه اصطلاحا “مانیتور در یک نگاه” نامیده می‌شود، برای مثال شما می‌توانید برای همه سوئیچ‌های شبکه Cisco طبق نیاز خود یک داشبورد اختصاصی ایجاد کنید و یک داشبورد نیز برای همه سرورهای Windows 2008 ایجاد کنید. داشبوردهای اختصاصی روش آسانی برای دسترسی به اطلاعات دستگاه ها می‌باشد.

پیمایش به بالا