لوگو دانا پرداز
49258000 - 021

خدمات کالیبراسیون سیستم مانیتورینگ شرایط محیطی

تعریف کالیبراسیون

تعاریف متعددی برای کالیبراسیون ارائه شده است. در استاندارد ملی ایران در بخش “واژه‌ها و اصطلاحات پایه و عمومی اندازه شناسی” کالیبراسیون چنین تعریف شده است: مقایسه ابزار دقیق با یک مرجع استاندارد آزمایشگاهی در شرایط استاندارد، جهت اطمینان از دقت و سلامت آن و تعیین میزان خطای این وسیله نسبت به آن استاندارد وتنظیم آن در مقایسه با استاندارد.

هدف کالیبراسیون

هدف کالیبراسیون ایجاد نظامی مؤثر به منظور کنترل صحت و دقت پارامترهای مترولوژیکی دستگاه‌های آزمون و وسایل اندازه‌گیری و کلیه تجهیزاتی است که عملکرد آنها بر کیفیت فرایند تاثیرگذار می‌باشد. این کار به منظور اطمینان از تطابق اندازه گیری‌های انجام شده با استانداردهای جهانی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
دستگاههای اندازه گیری باید به طور دوره‌ای کالیبره شوند. گذشت زمان، فرسودگی، حوادث غیر قابل پیش بینی، باعث می‌شوند تا قابلیت ردیابی نتایج آنها تا استانداردها زیر سؤال رفته و نیازمند تایید مجدد باشند. برای تجهیزات کالیبره شده گواهی کالیبراسیون صادر شده و ضمیمه دستگاه می‌گردد.

علت کالیبراسیون اولیه و مجدد

کالیبراسیون اولیه وسیله اندازه گیری چگونگی کارایی مورد ادعای سازنده را به مشتری نشان می‌دهد. پارامترهایی که توسط دستگاه اندازه گیری می‌شود به استانداردهای اندازه گیری قابل ردیابی ارجاع داده می‌شود که اگر چنین نباشد اطمینانی به آنها نمی‌توان داشت. کالیبراسیون مجدد به خاطر کنترل و نگهداری فرایندهای اندازه گیری که با وسیله‌ی اندازه گیری انجام می‌شود لازم است. معمولا عدم قطعیت وسیله نسبت به زمان و با استفاده‌های مکرر از آن افزایش می‌یابد. شناسایی رشد تدریجی عدم قطعیت و افزایش آن به راحتی توسط کاربران امکان پذیرنیست. آنچه که در اندازه گیری بسیار ضروری است قابلیت ردیابی است.

مطمئن ترین روش اندازه گیری

هر دستگاه ويژگي‌هاي فني و ويژگي‌هاي اندازه شناختي خود را دارد. با توجه به اينكه دستيابي به كيفيت برتر از طريق انجام آزمونها و اندازه گيري‌هاي مطمئن ارزيابي مي‌گردد، اين بحث مطرح مي‌شود كه اندازه گيري مطمئن چگونه اندازه گيري مي‌باشد؟ آيا نو بودن تجهيزات يا استفاده از تكنولوژي جديد دستگاهي، مي‌تواند منجر به اندازه گيري مطمئن شود. پاسخ اينست كه تنها كاليبراسيون صحيح و دوره اي به نتايج خروجي دستگاه‌ها كيفيت مي‌بخشد. با انجام كاليبراسيون به دنبال يافتن ويژگي‌هاي اندازه شناختي دستگاه هستيم تا در صورت نياز اصلاحات لازم را انجام دهيم. اغلب استانداردهاي مديريت كيفيت در بخش الزامات فني، از كاليبراسيون تجهيزات نام برده و آن را الزام نموده‌اند.

ارائه خدمات کالیبراسیون در محل مشتریان

شرکت داناپرداز تنها شرکت ایرانی است که اقدام به کالیبره کردن تجهیزات در محل مشتریان می نماید ، با توجه به حساسیت سنسورها اغلب مشتریان امکان ارسال سنسورها به شرکت جهت کالیبراسیون را ندارند ، لذا این مهم ما را بر آن داشت تا در جهت جلب رضایت مشتریان عزیز خدمات کالیبراسیون در محل مشتریان را ارائه دهیم . جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید.
پیمایش به بالا