الگوی برنامه ریزی ایمیل مارکتینگ

از این الگو برای سازمان دهی استراتژیک ایمیل مارکتینگ خود استفاده کنید. این الگو برای Microsoft Excel موجود است.

از این الگو برای موارد زیر
استفاده کنید:

لازم نیست برنامه ریزی برای بازاریابی ایمیلی یک فرایند استرس زا باشد.

چه ایمیل مارکتینگ تنها بخشی از وظایف شما باشد و چه تنها مسئولیت شما، هر بازاریاب می تواند برای برنامه ریزی تمام بخش های یک کمپین ایمیل مارکتینگ از یک الگو یا راهنما استفاده کند. هرچه نظم و سازمان دهی بیشتری داشته باشید، می توانید در مورد محتوایی که ارسال می کنید راهبردی تر عمل کنید.
استفاده از این الگو به شما کمک می کند: ایمیل هایی که برای هر کدام از بخش های پایگاه داده ارسال می کنید را مرتب کنید، به یاد داشته باشید که چه آزمایشات A / B را انجام می دهید و نتایج سطح بالا را خلاصه کنید. مهم تر این که می توانید این صفحه گسترده را به دلخواه خود برای سازمان تان شخصی سازی کنید.
با پر کردن فرم زیر، الگوی رایگان خود را دریافت کنید. پس از دانلود الگوی ایمیل مارکتینگ، این الگوی برنامه

برای دانلود ، فرم ذیل را تکمیل کنید

برنامه ریزی ایمیل مارکتینگ
پیمایش به بالا