نمونه قرارداد توافقنامه سطح خدمات (SLA)

SLA بخشی جدایی ناپذیر از قرارداد های فروش فناوری اطلاعات است. یک SLA اطلاعات مربوط به همه خدمات و درصد اطمینان توافق شده در مورد آنها را در یک سند واحد جمع آوری می‌کند.

فرم دانلود

نمونه قرارداد توافقنامه سطح خدمات (SLA) | داناپرداز
پیمایش به بالا