راهنمای تحقیقات بازار

تحقیقات بازار یک ابزار قدرتمند است؛ تقریبا 90 درصد از بازاریابان و متخصصان هوش رقابتی موافق  هستند که استفاده از تحقیقات رقابتی روی کسب و کار آنها تأثیر مثبت گذاشته است. تحقیقات باید به طور منظم انجام شود؛ با توجه به تغییر سریع نیازهای مصرف کننده، داده های سال گذشته ممکن است مرتبط نباشند و منجر به تصمیمات استراتژی اشتباه شوند. ما الگوها و منابع مورد نیاز شما برای انجام تحقیقات بازار، درک صنعت، رقابت و خریداران و نحوه عملیاتی سازی داده ها برای توسعه کسب و کارتان را در این راهنما گردآوری کرده ایم.

کتاب الکترونیکی راهنمای تحقیقات بازار
تنها در ایالات متحده بیش از 24 میلیون کسب و کار وجود دارد. این یعنی مهم نیست در چه صنعتی فعالیت می کنید، احتمالاً رقابت زیادی در این صنعت وجود دارد. کسب و کاری مانند شما برای برجسته شدن در این بازار چه باید بکند؟ موثرترین روش ها برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد مشتریان، صنعت و رقبا، انجام تحقیقات کامل بازار است – تحقیق مجدانه برای کمک به شما در تدوین استراتژی های قیمت گذاری، درک بازار هدف و تقویت یک کسب و کار و …

برای دانلود فرم زیر را تکمیل کنید

Arrow icon | داناپرداز
اسکرول به بالا