راهنمای بهروش های ITIL 4

انتخاب ماشین های مجازی، در هزینه های صرف شده روی سرورهای فیزیکی صرفه جویی کرده و هزینه کل مالکیت را بهبود می بخشد. هدف این کتاب روشن کردن روش های مدیریتی VM ساده است تا به شما در بهبود TCO و بازگشت سرمایه (ROI ) کمک نماید.

کتاب الکترونیکی راهنمای بهروش های ITIL 4

در اوایل سال ۲۰۱۹، اکسلوس (Axelos) آخرین نسخه بهروش های ITIL برای مدیریت خدمات فناوری اطلاعات، یعنی ITIL 4 را منتشر کرد. در این نسخه، اکسلوس نظرات متخصصان را از سراسر جهان گردآوری کرده است تا از همسویی و قابلیت ادغام ITIL با بهروش ها و استانداردهای کاری مدرن از جمله DevOps، Agile و Lean اطمینان حاصل کند.
ITIL 4 تمرکز سازمان های مدرن فناوری اطلاعات را بر تحول دیجیتال، تجربه مشتری و انگیزه برای تعالی خدمات به رسمیت می شناسد. این چهارچوب برای ارائه راهنمایی های عملی برای هر سازمانی طراحی شده است که به دنبال درک چگونگی اتخاذ و اعمال بهترین طرز فکرها و رویکردها در قابلیت های مدیریت خدمات فناوری اطلاعات است.

برای دانلود فرم زیر را تکمیل کنید

Arrow icon | داناپرداز
اسکرول به بالا