menu

کتاب الکترونیک راهنمای جامع شروع به کار با ITIL

ITIL محبوب ترین چارچوب عملیاتی مدیریت خدمات فناوری اطلاعات (ITSM) در جهان بوده و طیف گسترده ای از بهروش های آن را ارائه می دهد. در ایـن کتـاب الکترونیکـی به شما آموزش داده می شود چگونــه با اســتفاده از ITIL کســب و کارتــان را شــروع کنیــد.

در این مطلب شرکت داناپرداز توصیه هایی را در مورد بهترین راهکارهای برنامه ریزی برای پذیرش بهروش های ITSM به شما ارائه می دهد. همچنین به این موضوع که چگونه ITIL 4 به طور جدی سطح کیفی ITIL را ارتقا داده است نیز پرداخته خواهد شد.

برای دانلود فرم زیر را تکمیل کنید

Arrow icon | داناپرداز
اسکرول به بالا