10 بهروش مدیریت ماشینهای مجازی

انتخاب ماشین های مجازی، در هزینه های صرف شده روی سرورهای فیزیکی صرفه جویی کرده و هزینه کل مالکیت را بهبود می بخشد. هدف این کتاب روشن کردن روش های مدیریتی VM ساده است تا به شما در بهبود TCO و بازگشت سرمایه (ROI ) کمک نماید.

کتاب الکترونیکی 10 بهروش مدیریت ماشین های مجازی

پیکربندی سرور میزبان فیزیکی به الزامات و عملکرد ماشین های مجازی مهمان بستگی دارد. هاست باید منابع کافی برای سرورهای مجازی داشته باشد تا قادر باشند خدمات را بدون مشکل انجام دهند.
هاست باید منابع را در صورت لزوم تخصیص دهد، حذف کند یا تخصیص مجدد دهد. این منابع شامل CPU، حافظه و فضای ذخیره ‌سازی کافی برای VM ها برای اجرای سرویس ‌ها می ‌شود. همانطور که قبلاً اشاره شد، یک مدیر فناوری اطلاعات باید الگوهای استفاده از منابع و برنامه ‌ها را بشناسد تا تصمیم بگیرد چه پیکربندی ‌هایی به بهترین وجه با نیاز کسب ‌و کار مطابقت دارند.

برای دانلود فرم زیر را تکمیل کنید

Arrow icon | داناپرداز
پیمایش به بالا