مبانی مانیتورینگ شبکه

مانیتورینگ شبکه، یک فرآیند حیاتی فناوری اطلاعات است که تمام اجزای شبکه مانند روترها، سوئیچ ها، فایروال، سرورها و ماشین های مجازی را از نظر خطا و عملکرد مورد بررسی قرار می دهد. برای آشنایی با مبانی مانیتورینگ شبکه خواندن این کتاب به شما توصیه می شود.
کتاب الکترونیکی مانیتورینگ پروتکل های شبکه
در دنیای امروز، اصطلاح مانیتورینگ شبکه در صنعت IT به خوبی شناخته شده است. مانیتورینگ شبکه یک فرآیند حیاتی فناوری اطلاعات است که در آن همه اجزای شبکه مانند روترها، سوئیچ ‌ها، فایروال‌ ها، سرورها و ماشین‌ های مجازی از نظر خطا و عملکرد نظارت می‌ شوند؛ و همچنین به طور مستمر برای حفظ و بهینه‌ سازی وضعیت در دسترس بودن آنها مورد ارزیابی قرار می گیرند.

برای دانلود فرم زیر را تکمیل کنید

Arrow icon | داناپرداز
پیمایش به بالا