گزارش جامع فروش و بازاریابی سال 2021

اگر معتقدید که رهبری فروش و بازاریابی باید در یک راستا باشند، این گزارش برای شما مناسب است. این کتاب به معرفی  استراتژی های مبتکرانه مشتریان و ارائه گزارشی از داده های مربوط به 3400 بازاریاب و بیش از 500 رهبر فروش در سطح جهانی می پردازد.

کتاب الکترونیکی گزارشات فروش و بازاریابان در سال 2021
اگر معتقدید که رهبری فروش و بازاریابی باید در یک راستا باشند، این گزارش برای شما است. گزارشی شامل داده های مربوط به 3400 بازاریاب و بیش از 500 رهبر فروش در سراسر جهان که بیشتر روی کانادا متمرکز است. غیرممکن است در مورد سال آینده بدون اعتراف به تغییرات شگرفی که امسال ایجاد کرده است صحبت کنیم. در حالی که رهبران فروش و بازاریابی برای آینده برنامه ریزی می کنند، با سوالات مختلفی  روبرو می شوند. این گزارش به شما کمک می کند تا به این سوالات پاسخ دهید.

برای دانلود فرم زیر را تکمیل کنید

Arrow icon | داناپرداز
اسکرول به بالا