اخذ گواهینامه افتا محصول سامانه مدیریت کسب و کار دانا : تیر 1400

در راستای ارتقاء سطح کیفی محصولات از لحاظ امنیتی، پس از انجام ارزیابی و آزمایشات امنیتی توسط سازمان فناوری اطلاعات، در تیر ماه 1399 موفق به اخذ گواهی ارزیابی امنیتی محصول سامانه مدیریت کسب و کار دانا شدیم.

لوگو وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران

تصویر گواهینامه

پیمایش به بالا