Dana-Logo-01
menu

موقعیت شغلی مدیر امور مشتریان دانا پرداز

گر فکر می کنید می‌تونید به ما کمک کنید، بدون تامل شغل مورد نظرتون رو پیدا کنید و همین الان درخواست همکاری ثبت کنید. ما در اولین فرصت با شما تماس خواهیم گرفت.

مدیر امور مشتریان

ما در شرکت داناپرداز برای رسیدگی بهتر به امور مشتریان و ارتقاء سطح فعالیتها، نیاز به حضور فردی با تجربه در این زمینه داریم.

مدیر امور مشتریان وظیفه برنامه‌ریزی، سازماندهی، نظارت بر اجرا و هدایت را بر عهده داشته و سعی ‌دارد تا با استفاده‌ درست از منابع، نتایج مشخص و مورد انتظار را با هزینه‌ توافق‌شده‌ در موعد درست خود تحویل ‌دهد.

شرح وظایف:

  • مدیریت پروژه از جمله پیگیری امور و نظارت برانجام و آماده کردن گزارش های روند پروژه، حضور در جلسات مورد نیاز، با طرف قرارداد
  •   توانائی شکست فعالیتها در پروژه  و در دیسیپلین ها و واحد های مختلف و ایجاد هماهنگی بین واحد های مختلف
  •   پایش و راهبری برنامه اجرائی پروژه و ارائه گزارشات مرتبط
  •   توانایی مدیریت زمان در انجام امور محوله
  •   مسلط به مباحث مالی و قراردادی
  •   پیگیری مستمر پیشرفت پروژه ها بر اساس برنامه زمان بندی شده
  •   بررسی عملکرد و کیفیت اجرای پروژه ها و ایجاد تغییرات در جهت بهبود پیشبرد آن ها
  •   برگزاری جلسات برای تعیین و پیگیری تغییرات پروژه های جاری
درخواست همکاری

"*"فیلدهای ضروری را نشان می دهد

انواع فایل های مجاز : pdf, docx, حداکثر اندازه فایل: 10 MB.
پیمایش به بالا